Mentoring - określenie potrzeb Mentoring - determination of needs

Ankieta kierowana jest do pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora.


Following survey is targeting scientific employees without habilitation or professorship. 

Rozpocznij ankietę teraz