Powered by

Strategický plán města Dubí

Vážení obyvatelé,


město Dubí zpracovává nový strategický plán. Chceme jasně a přehledně popsat, jak by se mělo město v budoucích letech rozvíjet, jak by mělo vypadat, co nového zde má vzniknout, a naopak jak se vypořádat s věcmi, které se nám nelíbí. Ať se Dubí stane lepším místem pro společný život nás všech. Dotazník předkládá vedení města. I váš názor je důležitý. Výsledky se zohlední ve strategickém plánu. Děkujeme vám za váš čas a spolupráci.


Jak dotazník vyplnit:

Pokyny jsou uvedeny u každé otázky. Vždy se zakřížkuje příslušná odpověď (jedna nebo více). Na vyznačená místa lze doplnit vlastní komentář, upřesnění apod.

Spustit dotazník