Obchodná akadémia Žilina, Veľká okružná 32

Vážení žiaci, milí učitelia


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník slúži na váš názor o našej školskej jedálne. Chceme zistiť, čo treba  zmeniť v našej školskej jedálni, aby ste sa cítili dobre. Spustiť dotazník