.

Hodnotenie školského roka 2023/2024

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka,ktorý bude pre nás slúžiť ako spätná väzba za celý školský rok,ktorý nás ako pedagógov v ďalšom školskom roku posunie vpred. 


Srdečná vďaka .


Laura

Zabezpečené
1

Pedagógovia organizujú dostatok stretnutí s rodičmi detí.

Mimo preberania a odovzdávania detí
2

Mám dostatok informácií o tom,čo sa deje v triede môjho dieťaťa.

Vyberte jednu odpoveď
3

Som dostatočne vopred informovaný o akciách v triede

Plán aktivít zavesený na nástenke na začiatku mesiaca,slovné alebo písomne informovanie od triednej učiteľky
4

Môžem sa kedykoľvek stretnúť s triednou učiteľkou ,ak ju o to požiadam.

Vyberte jednu odpoveď
5

Pedagógovia sa chovajú k deťom objektívne ,spravodlivo a všetky deti sú pre nich rovnocenné.

Vyberte jednu odpoveď
6

Ak nastal nejaký problém, pedagógovia sa ho snažili čo najefektívnejšie a najrýchlejšie vyriešiť

Vyberte jednu odpoveď
7

Som spokojný s aktivitami organizovanými mimo výchovno-vzdelávací proces

Návšteva divadla,návštevy múzeí,exkurzie ,spoznávanie mesta
8

Výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagógov hodnotím

Vyberte jednu odpoveď
9

Výchovno -vzdelávaciu činnosť v rámci duchovného rozvoja detí hodnotím

Aktívne zúčastňovanie sa na sv.omsi ,slávenie kresťanských sviatkov,vedenie deti v kresťanskom duchu
10

Komunikáciu s triednou učiteľkou hodnotím

Vyberte jednu odpoveď
11

Čo má triedna učiteľka v budúcom roku zmeniť k lepšiemu?

12

Čo má zastupujúca učiteľka v budúcom školskom roku zmeniť k lepšiemu?

13

Školský rok 2023/2024 hodnotím

Vyberte jednu odpoveď
14

S čím ste boli tento školský rok spokojný ,čo sa Vám páčilo,v čom určite pokračovať ďalej ?

15

Čo sa Vám naopak vôbec nepáčilo,čo určite neopakovať?

16

Napíšte čokoľvek ,čo by ste nám chceli odkázať 🙂.