.

Tilbakemeldingsskjema for ansatte

Kjære Herr eller Fru, ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen.

Sikret
1

Hvor fornøyd er du med selskapet?

Vennligst velg en av alternativene nedenfor.
2

Hvilke endringer ville du sette pris på på arbeidsplassen?

Vennligst skriv inn dine forslag eller endringsbehov.
3

Hvordan vurderer du ditt arbeidsmiljø?

Gi en vurdering fra 1 til 10, der 1 er laveste og 10 er høyeste.
4

Er kommunikasjonen i selskapet tilfredsstillende?

Vennligst velg ett alternativ nedenfor.
5

Hvordan vurderer du ledelsens støtte og tilgjengelighet?

Gi en vurdering fra 1 til 10, der 1 er laveste og 10 er høyeste.
6

Er du tilfreds med dine jobboppgaver og ansvar?

Vennligst skriv inn dine synspunkter eller forslag.
7

Føler du deg verdsatt for ditt arbeid i selskapet?

Vennligst velg ett alternativ nedenfor.
8

Hvordan vurderer du mulighetene for karriereutvikling i selskapet?

Gi en vurdering fra 1 til 10, der 1 er laveste og 10 er høyeste.
9

Har du forslag til forbedring av arbeidsprosesser eller rutiner?

Vennligst skriv inn dine forslag eller kommentarer.
10

Vurder din samlede tilfredshet med jobben i selskapet.

Gi en vurdering fra 1 til 10, der 1 er laveste og 10 er høyeste.