LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

EHBO Project

Enquête beëindigd.

Hallo,

Ik doe de opleiding Industrieel Product Ontwerpen op de Christelijke Hoge School Windesheim te Zwolle. Op het moment zijn we bezig met een project, waarbij we iets willen verbeteren of toevoegen aan de medische wereld. Als richting in deze wereld, heb ik de EHBO gekozen.

Ook als u geen EHBO cursus heeft gedaan of wanneer u het nog nooit verleend heeft, kunt u mij nog steeds helpen. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5-10 minuten.

Alvast bedankt!

1 Bent u een:
Vereist antwoord

2 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

3 Wat is uw woonsituatie?
Vereist antwoord

4 Wat doet u op het moment?
Vereist antwoord

5 Heeft u een EHBO-cursus gedaan?
Vereist antwoord

6 Wat is er anders om als jongere EHBO te hebben? (alleen voor mensen met een leeftijd 15-25 jaar)

1500 tekens resterend

7 Wat voor problemen komt u tegen omdat u een jonge EHBO-er bent? (Voorbeeld: mensen vertrouwen u minder, (omdat u minder ervaring hebt), of u bent niet sterk genoeg)

1500 tekens resterend

8 Heeft u wel eens als EHBO-er rondgelopen op evenementen? Zo ja welke?

1500 tekens resterend

9 Heeft u wel eens EHBO verleend? Zo ja op wat voor plek(ken) was dit? En om wat voor ongeval(len) ging het?

1500 tekens resterend

10 (Alleen als u "ja" heeft geantwoord bij 9) Wat voor problemen of moeilijkheden kwam u tegen tijdens de eerste hulpverlening?

1500 tekens resterend

11 Wat zou u verbeterd willen zien aan de EBHO-koffer en de hulpmiddelen er in?

1500 tekens resterend

12 Wat vindt u de handigste en belangrijkste hulpmiddelen?

1500 tekens resterend

13 Wat zou u verbeteren of wilt u toevoegen aan de (herhalings)cursus?

1500 tekens resterend

14 Welke fouten maakt u vaak bij de herhalingscursus?

1500 tekens resterend

15 Wat vindt u lastig, vervelend of wilt u verbeteren bij de EHBO?

1500 tekens resterend

16 Verdere opmerkingen:

1500 tekens resterend

Als u "Ja" heeft geantwoord op de vraag "Heeft u een EHBO-cursus gedaan?" dan bent u klaar met deze enquête. Nogmaals enorm bedankt voor uw tijd en moeite!

Heeft u "Nee" geantwoord op dezelfde vraag, dan gaat hier de enquête verder.

17 Waarom heeft u geen EHBO cursus gedaan?

1500 tekens resterend

18 Heeft u toch een keer EHBO verleend? Zo ja, welke moeilijkheden kwam u hierbij tegen?

1500 tekens resterend

19 Bent u wel eens geholpen door een EHBO-er? Zo ja, om wat voor ongeval ging het en gingen er ook dingen fout (zo ja wat..) ?

1500 tekens resterend

20 Wat vindt u van de EHBO?

1500 tekens resterend

21 Hoe zou u de EHBO beter promoten?

1500 tekens resterend

22 Verdere opmerkingen:

1500 tekens resterend

De enquête is nu afgelopen!

Nogmaals enorm bedankt voor uw tijd en moeite!