.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak vnímáte vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci?

Vyberte jednu odpověď.
2

Jaká je Vaše spokojenost v organizaci?

Ohodnoťe pomocí hvězdiček od 1 do 10, kde 1 značí neuspokojivou úroveň a 10 maximální spokojenost.
3

Jak hodnotíte možnosti vzdělávání a školení v organizaci?

Zadejte svou odpověď textově.
4

Kolik let již pracujete v organizaci?

Zadejte délku působení v organizaci ve formátu počtu let.
5

Jak často se účastníte firemních školení?

Vyberte jednu odpověď.
6

Jakým způsobem preferujete formu vzdělávání v organizaci?

Vyberte jednu odpověď.
7

Co byste rádi zlepšili na současných vzdělávacích programech?

Zadejte svou odpověď textově.
8

Jakým způsobem hodnotíte dostupnost školících materiálů?

Vyberte jednu odpověď.
9

Jak byste zhodnotili komunikaci ohledně vzdělávacích akcí v organizaci?

Vyberte jednu odpověď.
10

Jakými kanály preferujete přijímat informace o možnostech vzdělávání?

Vyberte všechny relevantní možnosti.