Ai inom socialtjänsten (arbetare)

   Hej!

Jag heter Lova och läser samhällsvetenskapliga programmet årskurs 3 på gymnasiet.

Jag håller just nu på att skriva mitt gymnasiearbete som handlar om AI inom socialtjänsten, skulle jag kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät. Dina personliga uppgifter som namn och så vidare kommer inte att nämnas i mitt arbete

Starta
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023