Sebahodnotenie v kontexte zapamätaného rodičovského správania

Dobrý deň,


som študentkou psychológie na univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci mojej bakalárskej práce realizujem výskum zameraný na sebahodnotenie adolescentov v kontexte zapamätaného rodičovského správania. Nasledujúce dotazníky sú anonymné a výsledky budú použité len pre účely tohto výskumu. Pred tým ako začnete dotazníky vypĺňať, prečítajte si, prosím, inštrukcie. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu zapojiť sa do výskumu.

Spustiť dotazník