Faktory vzťahujúce sa na gastrointestinálny systém pri diagnóze detská mozgová obrna (DMO)

Dobrý deň, dotazník je určený pre zákonných zástupcov respondentov s diagnózou DMO. Dotazník je súčasť mojej diplomovej práce, kde sa výskum zaoberá účinkami hipoterapie na gastrointestinálny trakt pri diagnóze DMO.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Ďakujem, pekný deň.

Spustiť dotazník