Spokojenost dopravní obslužnosti občanů Slezské Ostravy

Vážený respondente,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, jehož účelem je mapovat spokojenost a specifické potřeby uživatelů dopravních systémů Slezské Ostravy. Výzkum je pilotní součástí projektu mapování spokojenosti potřeb obyvatel Slezské Ostravy, které spolu pořádají radnice Městského obvodu Slezská Ostrava a Katedra Sociologie Filozofické fakulty Ostravské Univerzity. Záměrem mapování spokojenosti a potřeb je zjištění konkrétních informací o výše uvedené problematice od občanů, kterých se to nejvíce týká, tj. obyvatel Slezské Ostravy a prosazování smysluplných návrhů k odstranění problematických jevů. Bez Vašich připomínek, názorů a návrhů by se mohly jakékoliv zásahy do systému minout účinkem. Dotazník vyplňujte křížkováním ve čtverečcích vedle variant odpovědí (pokud není uvedeno jinak), které se na Vás nejvíce hodí. Celý dotazník Vám zabere pouze 10 minut času.

Děkujeme Vám

Za kolektiv autorů Katedry Sociologie FFOU

Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

vedoucí katedry