„PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW MIASTA ŻORY” (badanie ankietowe jest realizowane w celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Żory)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz