Rozumienie problemu handlu ludźmi wśród społeczeństwa

Szanowni Panowie i Panie jestem studentką Bezpieczeństwa narodowego UKEN w Krakowie. Chciałabym serdecznie poprosić Państwa o wypełnienie ankiety, która posłuży mi do napisania pracy magisterskiej na temat "Analiza i identyfikacja elementów handlu ludźmi jako wyrazu zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce".


Ankieta jest anonimowa, a wyniki posłużą jedynie w celach naukowych. 

Dziękuję za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz