.

Dotazník o lidech s postižením

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte nějaké postižení?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe popisuje váš stav.
2

Jak byste ohodnotili podporu pro lidi s postižením ve vaší oblasti?

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 10, kde 1 je velmi špatná podpora a 10 je výborná podpora.
3

Jaký druh postižení vás nejvíce zajímá?

Napište krátce, který druh postižení byste chtěli lépe poznat.
4

Máte zkušenost s prací se zdravotně postiženými lidmi?

Vyberte jednu možnost, která na nejlépe popisuje vaši zkušenost.
5

Jak hodnotíte přístupnost veřejných budov pro lidi s postižením?

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 10, kde 1 je velmi špatná přístupnost a 10 je výborná přístupnost.
6

Jak hodnotíte dostupnost informací pro lidi s postižením?

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 10, kde 1 je velmi špatná dostupnost informací a 10 je výborná dostupnost informací.
7

Jakou formu pomoci pro lidi s postižením považujete za nejefektivnější?

Vyberte možnost, která se vám jeví jako nejvhodnější pro poskytování pomoci lidem s postižením.
8

Máte zkušenost s organizacemi podporujícími lidi s postižením?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe popisuje vaši zkušenost.
9

Jak by se podle vás měla zlepšit integrace lidí s postižením do společnosti?

Napište vaše nápady, jak by se mohla situace pro lidi s postižením zlepšit v naší společnosti.
10

Jak hodnotíte informovanost veřejnosti o potřebách lidí s postižením?

Ohodnoťte pomocí stupnice od 1 do 10, kde 1 je velmi nízká informovanost a 10 je velmi vysoká informovanost.