.

Dotazník spokojenosti s SPC


Vážení rodiče, učitelé,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Cílem je vyhodnocení a zlepšení úrovně poskytovaných služeb.


Děkujeme.

Speciálně pedagogické centrum Mnichovo Hradiště


Zabezpečeno
Dotazník spokojenosti s SPC:

PRO RODIČE:

Jak jste byli spokojeni s objednací dobou?

Jak jste byli spokojeni s přístupem zaměstnanců SPC?

Vaše doporučení ke zlepšení služeb SPC:

PRO UČITELE:

Pomohla vám nastavená doporučená podpůrná opatření?

Jak jste byli spokojeni s přístupem zaměstnanců SPC?

Vaše doporučení ke zlepšení služeb SPC:

background