Integrace ukrajinských žáků do českého veřejného školního systému

Vážení respondenti, tento dotazník bude sloužit ke sběru dat,které budou použity k sepsání bakalářské práce, studentky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, věnující se integraci ukrajinských žáků do českého veřejného školního systému.

Všechny získané informace budou zveřejněny jen se souhlasem informantů, kteří budou anonymizováni. Data z toho výzkumu budou rovněž sloužit k interním účelům neziskové organizace Kalyna.Spustit dotazník teď