.

Zaměstnanci MŠ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Na škále 1-5 (5 - nejlepší) ohodnoťte. Na této škole se mi pracuje dobře.

2

Mezi kolegyněmi se cítím bezpečně.

3

Ve škole existuje možnost vyjádřit své názory a postoje.

4

V naší škole mohu naplno uplatnit svůj potenciál.

5

Škola respektuje individuální potřeby dětí.

6

Škola podporuje můj profesní rozvoj.

7

Svou práci považují za smysluplnou.

8

S rodiči mám dobré vztahy.

9

Škola funguje jako sehraný tým.

10

Zástupce ředitele pro MŠ s učitelkami dobře komunikuje.

11

Prostor pro vyjádření.