.

Kvalita života v Chlumu u Třeboně

Dobrý den, jmenuji se Andrea Haisová a jsem studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a studuji obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma "Kvalita života v Chlumu u Třeboně". Vaše odpovědi jsou důležité pro zjištění aktuálního stavu a pro navrhování zlepšení v obci. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 10-15 minut. Děkuji Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Věk

Vyberte jednu odpověď
3

V jaké spádové oblasti žijete

Vyberte jednu odpověď
4

Zaměstnání

Vyberte jednu odpověď
5

Jak byste ohodnotil/a kvalitu bydlení ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké máte bydlení?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak jste spokojen/a s úrovní komunálních služeb (vodovod, kanalizace, odpady, údržba veřejných prostranství)?

Vyberte jednu odpověď
8

Jak často využíváte veřejnou dopravu?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak byste ohodnotil/a kvalitu a dostupnost veřejné dopravy ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaká je Vaše hlavní forma dopravy?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak byste ohodnotil/a dostupnost a kvalitu zdravotní péče ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
12

Máte ve Vaší obci dostatek možností pro sport a rekreaci?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak byste ohodnotil/a kvalitu vzdělávacích institucí ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
14

Jaký je Váš názor na nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
15

Jak byste ohodnotil/a kulturní a společenský život ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
16

Máte ve Vaší obci dostatek možností pro volnočasové aktivity?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak byste celkově ohodnotil/a kvalitu života ve Vaší obci?

Vyberte jednu odpověď
18

Co byste navrhoval/a zlepšit ve Vaší obci? (Otevřená otázka)

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku!