.

Diversiteit op de werkvloer

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is uw culturele achtergrond?

Geef uw culturele achtergrond aan.
2

Hoe beoordeelt u de diversiteit binnen uw organisatie op een schaal van 1 tot 10?

Beoordeel de diversiteit op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog).
3

Welke van onderstaande opties beschrijft het beste uw sekse?

Kies de optie die het beste bij u past.
4

Hoe zou u uw leeftijdscategorie omschrijven?

Kies de categorie die het beste past.
5

Wat is uw levensovertuiging?

Geef uw levensovertuiging aan.
6

Wat is uw leef- en opvoedstijl?

Beschrijf beknopt uw leef- en opvoedstijl.
7

In welke samenlevingsvorm leeft u?

Geef aan in welke samenlevingsvorm u leeft.
8

Hoe zou u uw seksuele geaardheid omschrijven?

Beschrijf beknopt uw seksuele geaardheid.
9

Hoe ervaart u uw sociaal maatschappelijke positie?

Beschrijf uw ervaring met betrekking tot uw sociaal maatschappelijke positie.
10

Bent u ooit gediscrimineerd op de werkvloer vanwege een van bovengenoemde aspecten?

Geef aan of u ooit discriminatie heeft ervaren op de werkvloer.