Přihláška skupiny

Zasláním přihlášky stvrzuji, že jsem četl/a pravidla pro předkolo uvedená na stránkách www.CzechHallyuWave.com a souhlasím s nimi i s doplňujícími informacemi uvedenými níže na přihlášce.

Vaše přihláška bude oficiální, až vám přijde potvrzení o přijetí na váš e-mail, uvedený v přihlášce. Pokud Vám neodpovíme do pěti dnů, pak nás prosím urgujte na e-mail czechhallyuwave@gmail.com nebo na čísle 776 038 613! Bez potvrzení NEBUDE přihláška přijata.

Souhlasím, že po každém členu bude při vstupu na předkolo K-POP Contestu požadováno startovné v symbolické výši 50 Kč.

Název skupiny
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Počet členů skupiny
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kategorie
Povinná odpověď

Vystoupit v obou kategoriích znamená, že na předkole vystoupíte dvakrát - nejdříve ve zpěvu a poté v performance, dostanete tedy dvě pořadová čísla. Pokud tuto možnost zvolíte, je zapotřebí v obou kategoriích opravdu vystoupit, mějte proto tuto možnost opravdu rozmyšlenou. Pokud si přejete v jedné kategorii vystoupit jako skupina a v druhé pouze jeden z vás a nebo jiné uskupení, pak se jedná o dvě různé přihlášky a zde zvolte pouze kategorii, ve které chcete vystoupit jako tato skupina.

Informace o vystoupení a o vás
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Napište nám něco o Vaší skupině, o vystoupení, jakou skladbu si pro nás chystáte, jaký je váš vztah ke K-POPu a hudbě všeobecně, jak jste se o naší soutěži dozvěděli a proč jste se rozhodli právě letos vyzkoušet svou účast. Tato část je převážně pro porotu.

Adresa kontaktní osoby skupiny
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kontaktní telefon skupiny
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kontaktní e-mail skupiny
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Žádný kontakt (adresa, e-mail, telefon) nebude nikde zveřejněn a ani zneužit. Slouží pouze k případnému nutnému kontaktu v souvislosti s konanou akcí a případnými změnami.

Níže uveďte jméno, měsíc a rok narození členů. Pokud je Vás více, než povolených polí, vyplňte do některých polí dvě osoby za sebou

1. Člen
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2. Člen
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

3. Člen (pokud není, ostatní členy přeskočte k další povinné otázce)

Zbývá 250 znaků

4. Člen (pokud není, ostatní členy přeskočte k další povinné otázce)

Zbývá 250 znaků

5. Člen (pokud není, ostatní členy přeskočte k další povinné otázce)

Zbývá 250 znaků

6. Člen (pokud není, ostatní členy přeskočte k další povinné otázce)

Zbývá 250 znaků

Jsme všichni plnoletí
Povinná odpověď

Pokud někomu z vás ještě nebylo osmnáct, pošleme vám zpětně e-mailem souhlas s vaším vystoupením, který bude nutné potvrdit vašimi zákonnými zástupci.

Jsme všichni občany České republiky
Povinná odpověď

Pokud někdo z vás není občanem ČR, budeme zpětně v e-mailu požadovat potvrzení o tom, že zde DLOUHODOBĚ pobývají (může být i potvrzení o studiu v České republice) členové, kteří nejsou občany ČR.

Dostavíme se všichni nebo jen část z nás
Povinná odpověď