.

LOGOPEDIE

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Logopedie původem

Vyberte jednu odpověď
2

Definice logopedie

Vyberte jednu odpověď
3

Význam logopedie

Vyberte jednu odpověď
4

Logoped (školský) vs Klinický logoped

Vyberte jednu odpověď
5

ZÁKLADNÍ KOMPETENCE LOGOPEDA

Vyberte jednu odpověď
6

logopedická intervence

Vyberte jednu odpověď
7

Co je NKS

Vyberte jednu odpověď
8

LOGOPEDICKÝ ASISTENT PRAVDA

Vyberte jednu odpověď
9

Logopedická intervence

Vyberte jednu odpověď
10

Logopedická intervence má tři cíle

Vyberte jednu odpověď
11

Logopedická intervence má tři úrovně

Vyberte jednu odpověď
12

organizace logopedické intervence

Vyberte jednu odpověď
13

logopedická intervence je poskytována

Vyberte jednu odpověď
14

MZ je

Vyberte jednu odpověď
15

MPSV

Vyberte jednu odpověď
16

PPP

Vyberte jednu odpověď
17

SPC

Vyberte jednu odpověď
18

Komunikační schopnost

Vyberte jednu odpověď
19

Komunikační schopnost žáků se ve škole projevuje v jakých čtyřech jazykových rovinách?

Vyberte jednu odpověď
20

Pragmatická rovina

Vyberte jednu odpověď
21

Pragmatická rovina komunikace u předškolního dítěte

Vyberte jednu odpověď
22

Lexikálně sémantická rovina vs Morfologicko-syntaktická rovina

Vyberte jednu odpověď
23

Lexikálně sémantická rovina - vývoj

Vyberte jednu odpověď
24

Morfologická rovina - vývoj

Vyberte jednu odpověď
25

Foneticko – fonologická rovina

Vyberte jednu odpověď
26

fonetický vývoj

Vyberte jednu odpověď
27

Funkční gramotnost

Vyberte jednu odpověď
28

Příčiny NKS

Vyberte jednu odpověď
29

Poruchy artikulace jsou

Vyberte jednu odpověď
30

Poruchy zvuku řeči

Vyberte jednu odpověď
31

Poruchy fluence (plynulosti) řeči

Vyberte jednu odpověď
32

Dysfázie

Vyberte jednu odpověď
33

Příčiny Dysfázie

Vyberte jednu odpověď
34

Základní příznakové skupiny afázie

Vyberte jednu odpověď
35

Mutismus

Vyberte jednu odpověď
36

Palatolalie

Vyberte jednu odpověď
37

druhy Rhinolálie

Vyberte jednu odpověď
38

Patrohltanový uzávěr

Vyberte jednu odpověď
39

Obrny měkkého patra

Vyberte jednu odpověď