Výchova v mateřské škole

Vážení pedagogové,

žádám Vás o vyplnění anonymního dotazníku k mé absolventské práci týkající se výchovy v mateřské škole. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste dotazníku věnovali.


Studentka VOŠ PRIGO Olomouc


Spustit dotazník teď