Reklama a její vliv na nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybranou firmu

Dobrý den,

mé jméno je Aneta Kaiserová a studuji 4. ročník ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Tímto bych Vás ráda poprosila o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce na téma: „Reklama a její vliv na nákupní chování konečných spotřebitelů pro vybranou firmu“. Ve všech odpovědích, pokud není uvedeno jinak, vyberte jen jednu možnost. Dotazník je anonymní. 


Velmi děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění tohoto dotazníku! 

Spustit dotazník teď