.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v organizaci

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak dlouho jsi již ve firmě pracoval/a?

2

Hodnotíš své pracovní prostředí jako přátelské a podporující ?

Vyberte jednu odpověď
3

Máš dobrý vztah k nadřízeným a kolegům ?

Vyberte jednu odpověď
4

Jsi spokojen/a s benefity a odměnami poskytovanými firmou ?

Vyberte jednu odpověď
5

Máš možnost se vzdělávat a růst v rámci firmy ?

Vyberte jednu odpověď
6

Cítíš se často pod tlakem nebo stresovaný/á v práci ?

Vyberte jednu odpověď
7

V jakém směru by podle tebe firma měla zlepšit firemní kulturu a pracovní prostředí ?

8

Celkově jsi spokojen/a se svou prací ve firmě ?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak často se setkáváš s možností poskytnout zpětnou vazbu na svou práci ?

10

Cítíš, že tvé pracovní úkoly a povinnosti jsou jasně definované ?

Vyberte jednu odpověď
11

Máš možnost ovlivnit rozhodovací procesy ve firmě ?

Vyberte jednu odpověď
12

Jak často se účastníš zaměstnaneckých školení a rozvojových programů ?

13

Cítíš se za svou práci dostatečně oceněn/a firmou ?

Vyberte jednu odpověď
14

Jaký je tvůj dojem o komunikaci v rámci firmy ?

15

Myslíš si, že firma dbá na tvou pracovní spokojenost a blaho ?

Vyberte jednu odpověď