Likestilling og diskriminering

Til alle ansatte i Eplehagan SA


På alle arbeidsplasser er man pålagt å jobbe for økt likestilling og mot diskriminering av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.


Dette er aldri kartlagt eller risikovurdert hos oss. Som HMS-representant er det mitt ansvar. Men skal det ha verdi, trenger jeg ha deres tilbakemeldinger. Jeg har derfor satt opp noen få spørsmål, som jeg ber dere alle svare på. Takk for hjelpen. 


Peter


Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2024 | Rapporter misbruk