Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

REKVALIFIKAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO MATKY NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času pro vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a nezabere více než 2 minuty. Jednotlivé odpovědi zaškrtněte nebo dopište, dle charakteru otázky. Výsledky budou použity pro zjištění zájmu o rekvalifikační vzdělávací kurzy v CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou.

Děkuji za spolupráci

Za CEV Zvoneček

Tereza Kamenická

1 Máte zájem o rekvalifikační kurz?
Povinná odpověď

2 Jaký kurz byste chtěla navštěvovat ?
Povinná odpověď

3 Uvítala byste v průběhu kurzu hlídání dětí?
Povinná odpověď

4 Máte zájem o kurzy i během letních prázdnin?
Povinná odpověď

5 Jakou denní dobu pro výuku preferujete?
Povinná odpověď