Důvody neoznamování sexuálních trestných činů

Vážená respondentko,


před Vámi se nachází dotazník, který je součástí výzkumu zaměřeného na otázku, proč oběti sexuálního násilí často váhají s ohlášením svého případu policii nebo jiným příslušným orgánům.

Cílem tohoto výzkumu je lépe porozumět faktorům a překážkám, které stojí v cestě k ohlašování takto závažných trestných činů. Naším záměrem je přispět k vytváření podpůrnějšího prostředí pro oběti a navrhnout změny vedoucí k zlepšení současné situace.

Tento dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely výzkumu. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Ceníme si Vašeho času a upřímnosti a prosíme Vás, abyste odpověděli na všechny otázky co nejotevřeněji podle svých zkušeností a názorů.


Pokud jste připraveni začít, prosím, pokračujte na další stránku.


Spustit dotazník teď