Dobrovoľnícka činnosť a proces socializácie mládeže v okrese Žilina

Vážený respondent,

volám sa Marcela Adamková, externe študujem odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., pracovisko Ústav Božieho milosrdenstva Žilina. V súčasnosti pracujem na diplomovej práci s názvom Dobrovoľnícka činnosť a proces socializácie mládeže v okrese Žilina. Z uvedeného dôvodu som si dovolila osloviť Vás a zároveň zaslať dotazník, ktorého zámerom je získať informácie a skutočný obraz o práci dobrovoľníkov vo veku do 18 rokov. Všetky získané a vyhodnotené informácie sú anonymné a budú využité výlučne na prieskumné účely v mojej diplomovej práci. Za pravdivé vyplnenie dotazníka a Váš čas Vám vopred ďakujem.

        

Bc. Marcela Adamková

Spustiť dotazník