Clear skin - hodnotenie kozmetiky

Autor: Mária Kopčáková

Firma: Clear skin s.r.o.

Sídlo (adresa): Hlavná, 080 01 Prešov


Cieľom tohto dotazníka je zhromaždiť spätnú väzbu od užívateľov kozmetiky značky Clear skin a zistiť ich spokojnosť a kvalitu produktov.


Prosím Vás o zodpovedanie a vyplnenie otázok.

Dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník