Posúdenie súčasného stavu sociálnej pomoci pri prevencií závislosti detí a mládeže na sociálnych sieťach.

Vítam ťa u môjho dotazníka na tému posúdenie súčasného stavu sociálnej pomoci pri prevencií závislosti detí a mládeže na sociálnych sieťach. Som študentkou 3. ročníka na Univerzite Komenského v Bratislave.  Tento dotazník je určený pre 5. ročník a 9. ročník základných škôl. Tvoje odpovede sú anonymné a pomôžu mi zhromaždiť informácie o tom, ako vnímate súčasnú situáciu a čo si myslíte o tom, akým spôsobom by sa mohla zlepšiť sociálna pomoc v oblasti prevencie závislosti na sociálnych sieťach. Prosím buďte úprimní a odpovedzte na otázky, čo najpresnejšie.  Ďakujem.

Spustiť dotazník