.

Wyjście klasowe

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy chcesz aby dzieci w ostatnim tygodniu szkoły ( w ramach zajęć szkolnych) gdzieś wyszły?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy wyjście ma być pokryte ze składki rodziców?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy masz jakiś pomysł, gdzie dzieci mogłyby pójść?

Pamiętajmy, że nie ma złych pomysłów :)