Ankieta na temat mózgowego porażenia dziecięcego- praca magisterska

Szanowni Państwo, zwracam się do Was z uprzejmą prośbą wypełnienia anonimowej ankiety. Piszę pracę magisterską na temat wpływu rehabilitacji na zwiększenie samodzielności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Będę wdzięczna za Państwa pomoc.

Proszę o zaznaczenie właściwej informacji na temat Państwa dziecka oraz o udzielenie jak najbardziej wyczerpującej wypowiedzi na otwarte pytania.

Płeć dziecka
Wymagana odpowiedź

Wiek dziecka
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Wiek matki podczas porodu
Wymagana odpowiedź

Przebyte choroby podczas ciąży
Wymagana odpowiedź

Poród w terminie
Wymagana odpowiedź

Poród
Wymagana odpowiedź

Czy wystąpiły komplikacje podczas porodu?
Wymagana odpowiedź

Liczba punktów w skali APGAR jaką uzyskało dziecko
Wymagana odpowiedź

Kiedy u dziecka zostało zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce?
Wymagana odpowiedź

Jaką postać porażenia rozpoznano u Państwa dziecka?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu Państwa dziecko jest niepełnosprawne ruchowo?
Wymagana odpowiedź

Jakiego rejonu dotyczy niepełnosprawność dziecka?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Pod opieką jakich specjalistów przebywa Państwa dziecko?
Wymagana odpowiedź

Jakie metody lecznicze są wykorzystywane w usprawnianiu Państwa dziecka?
Wymagana odpowiedź

Która z metod jest stosowana w usprawnianiu Państwa dziecka?
Wymagana odpowiedź

Od którego miesiąca/roku życia dziecko jest objęte pomocą rehabilitacyjną?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czas trwania rehabilitacji
Wymagana odpowiedź

Rehabilitacja została zakończona Kiedy? (wiek dziecka)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Sfera samoobsługi- jedzenie i picie
Wymagana odpowiedź

Sfera samoobsługi- poruszanie się
Wymagana odpowiedź

Sfera samoobsługi- toaleta i higiena osobista
Wymagana odpowiedź

Sfera samoobsługi- ubieranie się
Wymagana odpowiedź

Czy zauważyli Państwo poprawę czynności samoobsługowych u dziecka po rehabilitacji? Jeśli tak, które czynności uległy poprawie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Która metoda jest najskuteczniejsza? Po jakim czasie trwania rehabilitacji nastąpił progres?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy są jakieś istotne informacje na temat Państwa dziecka, którymi chcielibyście się podzielić?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków