www.dennetabory.sk - Ako sa Vám páčilo v dennom tábore? 2019

Vážený zákazník,

v záujme zlepšovania kvality denných táborov budeme veľmi vďační, ak by ste si našli päť minút svojho času a vyplníte tento dotazník. Poviete nám tým, ako sa Vám v tábore páčilo. Určite radi uvítame aj nové podnety a nápady.

Ďakujeme Vám a veríme, že aj v nasledujúcom roku si vyberiete z našej rozrastajúcej sa ponuky denných letných táborov, ktorú vždy nájdete na stránkach www.dennetabory.sk.

S pozdravom, tím OZ Preliezka

Vážený zákazník radi by sme Vás požiadali o doplnenie Vašej mailovej adresy. Tento údaj nám poslúži čisto pre zlepšovanie kvality interných činností v rámci Denných táborov.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Ktorý denný tábor ste u nás absolvovali?
Povinná odpoveď

Ktorý termín ste navštevovali?
Povinná odpoveď

Odporučili by ste naše denné tábory svojim rodinným príslušníkom a známym?
Povinná odpoveď

0/5

Ako ste boli spokojní s našimi dennými tábormi?
Povinná odpoveď

Ako ste boli spokojní s flexibilitou, ochotou a komunikáciou našich administratívnych pracovníkov?
Povinná odpoveď

Do akej miery ste boli spokojní s vedúcim a pomocným animátorom v dennom tábore?
Povinná odpoveď

Odkiaľ ste sa o našej ponuke denných táborov dozvedeli?
Povinná odpoveď

Čo by ste nám odporúčali, pre zlepšenie denných táborov organizovaných občianskym združením Preliezka. Prosím uveďte:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov