.

Analiza pracy w systemie dwuzmianowym i jej wpływ na pracowników i efektywność funkcjonowania magazynu

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy potwierdzasz że pracujesz w systemie dwuzmianowym?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Oceń swoje zadowolenie związane z pracą w twoim systemie zmianowym

Oceń swoje zadowolenie na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony, a 10 bardzo zadowolony
3

Opisz wpływ pracy w systemie zmianowym na Twój poziom stresu

Oceń wpływ w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo mały wpływ, a 10 bardzo duży wpływ
4

Czy praca w systemie zmianowym wpływa na Twoje zdrowie psychiczne?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważasz, że praca w systemie zmianowym korzystnie wpływa na efektywność magazynu?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak często odczuwasz zmęczenie związane z pracą w systemie zmianowym?

Oceń swoje odczucia na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza nie odczuwam zmęczenia, a 10 oznacza bardzo duże zmęczenie
7

Na ile praca w systemie zmianowym wpływa Twoje życie prywatne?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy uważasz, że firma powinna zapewniać dodatkowe wsparcie pracownikom pracującym w systemie zmianowym?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy praca w systemie zmianowym wpłynęła na Twoje życie rodzinne?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jak oceniasz swoje zdrowie fizyczne pracując w systemie zmianowym?

Oceń swoje zdrowie na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo złe zdrowie, a 10 bardzo dobre zdrowie