.

Dotazník pro uchazeče o zaměstnání

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik let zkušeností máte jako instalatér?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotil/a vaše dovednosti jako instalatér?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejhorší a 10 je nejlepší.
3

Popište své největší pracovní úspěchy jako instalatér.

Napište stručně své odpovědi.
4

Jaké certifikáty nebo licence máte v oblasti instalatérství?

Napište všechny relevantní certifikáty nebo licence, pokud máte.
5

Jak se dokážete vypořádat s náročnými zákazníky?

Napište váš přístup k zákazníkům.
6

Máte zkušenosti s vedením týmu ?

Vyberte odpověď Ano nebo Ne.
7

Jak byste reagoval/a na urgentní požadavek na opravu instalace?

Napište svou strategii řešení urgentních situací.
8

Jaký je váš přístup k udržování a opravám ?

Popište váš přístup k preventivním údržbám a opravám.
9

Jste ochotni pracovat mimo standardní pracovní dobu?

Vyberte odpověď Ano nebo Ne.
10

Jaký je váš postoj k neustálému vzdělávání v oboru instalatérství?

Napište svůj přístup ke vzdělávání a zlepšování dovedností.