.

vliv AI

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je váš věk? (v letech, zaokrouhlujte nahoru)

Použijte pouze číslice
2

Jakého jste pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

Setkáváte se vědomě ve svém životě s AI? (v jakékoliv formě)

Vyberte jednu odpověď
4

Jaká z definic podle vás nejvíce vystihuje pojem AI

Vyberte jednu odpověď