Vzdělávání pracovníků v maloobchodě, tento dotazník je zcela anonymní a slouží pouze autorovi bakalářské práce.

Vážení kolegové a kolegyně, prosím, věnujte chvíli svého času vyplnění tohoto dotazníku. Cílem dotazníku je posouzení dosavadního procesu vzdělávání a nácviku praktických dovedností pracovníků na prodejnách maloobchodu.

Výstupem ze získaných dat bude návrh optimálního procesu vzdělávání. Jednotný proces vzdělávání by nám, jako pracovníkům maloobchodu,  měl pomoci být efektivnějšími v rámci nastavených očekávání pracovní pozice a vyhovění tlaku na výkon ze strany společnosti.

Prosím, na konci dotazníku nezapomeňte stisknout tlačítko odeslat.

Děkuji za Váš čas a spolupráci, přeji příjemný den.
Spustit dotazník teď