.

Ankieta

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Informuję, iż jestem studentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku bezpieczeństwo narodowe i w ramach seminarium licencjackiego prowadzę badania na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo mieszkańców Nowej Huty. Badania mają charakter anonimowy, a wiedza uzyskana w wyniku ich przeprowadzenia posłuży tylko i wyłącznie do celów naukowych.

Zabezpieczony

Metryczka

1.Płeć

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

2. Wiek

Wybierz jedną odpowiedź

3. Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź

Pytania

1. Jak Pani/Pan ocenia stan budynków w swojej okolicy pod względem ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź

2. Czy właściwe oświetlenie osiedlowe jest istotne dla zapewnienia poczucia Pana/Pani bezpieczeństwa w dzielnicy zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź

3. Czy uważa Pan/Pani, że inwestycje w poprawę infrastruktury mieszkaniowej mogą przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Huty?

Wybierz jedną odpowiedź

4. Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę mieszkaniową w Nowej Hucie?

Wybierz jedną odpowiedź

5. Czy poleciłby Pan/Pani komuś zamieszkanie w Nowej Hucie?

Wybierz jedną odpowiedź

6. Czy liczba patroli policji i straży miejskiej a tym samm częstotliwość patrolowania Nowej Huty ma wpływ na Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź

7. Jak często zauważa Pan/Pani patrole policji lub straży miejskiej w swojej okolicy?

Wybierz jedną odpowiedź

8. Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani do czynienia z sytuacją, w której konieczne było wezwanie policji lub straży miejskiej w Nowej Hucie?

Wybierz jedną odpowiedź

9. Jeżeli udzielił Pan/Pani odpowiedzi a),b), c) to proszę wskazać, jak długo czekał/ła Pan/Pani na przyjazd funkcjonariuszy/strażników?

Wybierz jedną odpowiedź

10. Czy uważa Pan/Pani, że obecna liczba patroli policji i straży miejskiej w Nowej Hucie jest wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź

11. Czy zdaniem Pana/Pani liczba patroli policji i straży miejskiej w Nowej Hucie powinna być:

Wybierz jedną odpowiedź

12. Czy zgadza się Pan/Pani z opinią, że kradzieże są jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Huty?

Wybierz jedną odpowiedź

13. Czy uważa Pan/Pani, że handel narkotykami stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w okolicy Pana/Pani zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź

14. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani ofiarą kradzieży dokonanej w Pana/Pani dzielnicy?

Wybierz jedną odpowiedź

15. Czy ma Pan/Pani wiedzę na temat kradzieży dokonanych w Nowej Hucie, których ofiara padli inny ludzie ( np. sąsiedzi, inni znajomi?)

Wybierz jedną odpowiedź

16. Czy w Pana/Pani opinii mieszkańcy Nowej Huty często padają ofiarami kradzieży?

Wybierz jedną odpowiedź

17. Jakie czyny przestępcze, zachowania antyspołeczne i zdarzenia w największym stopniu zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców Nowej Huty?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

(Ciąg Dalszy wcześniejszego pytania) Proszę wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi i uporządkować je wg ważności zaznaczając: 1- najbardziej; 2- bardzo,3-średnio itd.)

18. Czy przestępczość jaka ma miejsce w Nowej Hucie wpływa na Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź

19. Czy w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania funkcjonują placówki medyczne?

Wybierz jedną odpowiedź

20. Jeżeli tak, to jakie: ( proszę zaznaczyć właściwe i/lub dopisać inne)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

21. Jak często korzysta Pan/Pani z usług placówek medycznych będących w Pana/Pani dzielnicy?

Wybierz jedną odpowiedź

22. Jak ocenia Pan/Pani dostępność do placówek medycznych zlokalizowanych w Pana/Pani dzielnicy?

Wybierz jedną odpowiedź

23. Czy wg Pana/Pani w Nowej Hucie placówek medycznych jest:

Wybierz jedną odpowiedź

24. Czy łatwa dostępność do placówek medycznych przekłada się na Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź