Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Parkování na sídlišti Jahodiště

Sběr odpovědí byl ukončen.

Anketa shromažďuje vstupní informace pro koncepční studii sídliště Jahodiště. Koncepční studie, zpracovaná se zapojením veřejnosti v průběhu přípravných prací i návrhu, bude součástí žádosti o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích ze Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážení občané, prosíme Vás o zodpovězení následujících otázek. Vyberte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Anketa je otevřena do 6. 9. 2019. V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 se soustředíme se na její vyhodnocení. Další témata, podněty a náměty pro zlepšení vzhledu a funkce veřejných prostranství na sídlišti budete moci uplatnit na veřejném setkání, které proběhne 23. 9. 2019 v 18:00 hodin v klubovně areálu Tenis Český Brod, Sokolská 894, kam jste srdečně zváni. Zde bude také představeno vyhodnocení Vámi vyplněné ankety.

1. Jste:
Povinná odpověď

2. V které části Českého Brodu bydlíte?
Povinná odpověď

3. Předpokládáte, že v dalších 5 letech budete bydlet na stejném místě?
Povinná odpověď

4. Uveďte počet automobilů ve Vaší domácnosti?
Povinná odpověď

5. Jak často používáte první auto?

3 hvězdičky denně, 2 hvězdičky vícekrát za týden, 1 hvězdička občas.

0/3

6. Jak často používáte druhé auto?

3 hvězdičky denně, 2 hvězdičky vícekrát za týden, 1 hvězdička občas.

0/3

7. Jak často používáte třetí a další auta?

3 hvězdičky denně, 2 hvězdičky vícekrát za týden, 1 hvězdička občas.

0/3

8. Kde obvykle parkujete?

9. Máte problémy s parkováním?

10. Byli byste ochotni využívat pro odstavení vozidel plochy situované mimo dohled z vašeho domu?

11. Byli byste ochotni platit za vyhrazené parkovací místo / garážové stání?

Pokud zvolíte ano, napište maximální měsíční částku, kterou jste ochotni platit. Uveďte, zda se jedná o parkovací místo nebo o garážové stání

12. Domníváte se, že by problém parkování ve Vašem okolí řešilo zavedení rezidenční zóny?
Povinná odpověď

13. Vznikají při živelném parkování na sídlišti překážky nebo nebezpečná místa? Kde jsou podle Vás neproblematičtější?
Povinná odpověď

Ohodnoťte prosím všechny ulice a hodnoťte je jako ve škole. (1 = bez problémů, 5 = závažné problémy)

1
2
3
4
5
a) ulice Palackého
b) ulice 28. října
c) ulice Na Cihelně
d) ulice Rokycanova
e) ulice Roháčova
f) ulice K Dolánkám

14. Byli byste ochotni obětovat část ploch zeleně ve prospěch parkovacích stání?
Povinná odpověď

Prostor pro Vaše náměty a připomínky:

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme Vám za vyplnění ankety!