Powered by

Parkování na sídlišti Jahodiště

Anketa shromažďuje vstupní informace pro koncepční studii sídliště Jahodiště. Koncepční studie, zpracovaná se zapojením veřejnosti v průběhu přípravných prací i návrhu, bude součástí žádosti o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích ze Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážení občané, prosíme Vás o zodpovězení následujících otázek. Vyberte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Anketa je otevřena do 6. 9. 2019. V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 se soustředíme se na její vyhodnocení. Další témata, podněty a náměty pro zlepšení vzhledu a funkce veřejných prostranství na sídlišti budete moci uplatnit na veřejném setkání, které proběhne 23. 9. 2019 v 18:00 hodin v klubovně areálu Tenis Český Brod, Sokolská 894, kam jste srdečně zváni. Zde bude také představeno vyhodnocení Vámi vyplněné ankety.

Spustit dotazník