Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Inkluze dětí s balbuties do společnosti

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Smetanová a jsem studentkou třetího ročníku dálkového studia obor DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA na SZŠ a VOŠZ v Havlíčkově Brodě.

Dovoluji si Vám předložit dotazník, který je zcela anonymní a stane se součástí mé absolventské práce, na téma: ,,Inkluze dětí s balbuties do společnosti".

Předem děkuji za Váš čas při vyplnění těchto otázek.

Otázka č. 1. Pohlaví:
Povinná odpověď

Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Jste:
Povinná odpověď

Jaký je váš rodinný stav?
Povinná odpověď

Od kolika let vadou trpíte?
Povinná odpověď

Podstoupil-a jste někdy odbornou logopedickou léčbu?
Povinná odpověď

Pokud ano jakou?

Jak dlouho trvala?

Jakou základní školu jste navštěvoval-a?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Myslíte se, že jste kvůli své vadě byl-a nějak negativně ovlivněn ve svém studiu?
Povinná odpověď

Myslíte se, že Vás váš handicap výrazně ovlivnil v pracovní kariéře?
Povinná odpověď

Myslíte se, že Vás vaše vada nějak výrazně ovlivnila v osobním životě?
Povinná odpověď

Byl jste někdy odmítnut v zaměstnání kvůli Vaší vadě?
Povinná odpověď

Cítil-a jste se někdy kvůli Vaší vadě vyloučen-a ze společnosti?
Povinná odpověď

Byl-a jste někdy kvůli Vaší vadě odmítnut partnerem/partnerkou?
Povinná odpověď

Cítil-a jste se někdy kvůli Vaší vadě méněcenný-á?
Povinná odpověď

Setkal-a jste se někdy s výrazně špatnou reakcí okolí?
Povinná odpověď

Myslíte si, že Vám vaše vada řeči byla naopak ve Vašem životě v něčem přínosem?
Povinná odpověď