Online poradny

Děkujeme vám, že jste se účastnili naši online poradny zaměřené na kariérní a osobní rozvoj. Vaše názory a zpětná vazba jsou pro nás velmi cenné, protože nám pomáhají lépe porozumět vašim potřebám.


Tento dotazník slouží k tomu, abychom získali váš názor na naše online poradny a zlepšili je dle vašich očekávání.


Vaše odpovědi jsou anonymní a důvěrné, a proto se prosím vyjádřete co nejupřímněji. Váš čas a názor jsou pro nás důležité. Dotazník by měl zabrat jen několik minut.


Děkujeme vám za váš čas a zpětnou vazbu.

Spustit dotazník teď