.

Zkřížená lateralita

Dobrý den, jsem studentkou druhého ročníku logopedie na Masarykově univerzitě a v rámci mé bakalářské práce se zabývám zkříženou lateralitou a jejím vlivem na přestup z mateřské školy do školy základní. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Moc mi tím pomůžete.

Klára Šubrtová

Zabezpečeno
1

Jak se křestním jménem jmenuje Vaše dítě?

2

Pozorovali jste někdy na svém dítěti, že by mohlo mít jinou dominantní ruku než oko?

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte konkrétní příklad.

4

Setkali jste se někdy s pojmem zkřížená lateralita?

Vyberte jednu odpověď
5

Pokud ano, co si pod tímto pojmem představujete?

6

Všimli jste si u svého dítěte nějakých odlišností oproti jiným dětem?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud ano, tak jakých?

8

Kterou z těchto věcí jste zaznamenali u svého dítěte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli některé odpovědi, rozveďte prosím v jakých situacích to konkrétně bylo.

10

Myslíte si, že se Vaše dítě dokáže bez problémů adaptovat na školní prostředí?

Vyberte jednu odpověď
11

Svou odpověď z předchozí otázky zdůvodněte.

12

Těší se Vaše dítě do školy?

Vyberte jednu odpověď