Dopady elektromobility na českou domácnost

Vážení respondenti, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který byl zpracován v rámci diplomového semináře. Tématem průzkumu je analýza dopadů, které přináší elektromobilita, na jednotlivce a jejich domácnosti. Účast v průzkumu je dobrovolná samozřejmě anonymní. Dotazník obsahuje 25 otázek a jeho vyplnění nebude trvat déle než 10 minut. Děkuji všem za váš projevený názor. S pozdravem 

Spustit dotazník teď