Ekologické povedomie rodín

Vážení rodičia, tento dotazník je zameraný na zistenie pohľadu rodiny na dôležitosť udržateľného spôsobu života. 


Dotazník je anonymný a všetky získané informácie budú slúžiť len pre potreby projektu ERASMUS+.


Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu!

Spustiť dotazník