.

CE -Et krav eller ikke

Kjære kollega! Ta deg gjerne tid til å svare på dette, slik at fakta kan legges på bordet for de det måtte gjelde.

Sikret
Spørsmål 1
1

Hvilket av førerkortklassene bør være et krav i VIB?

Bør CE (lastebil med henger) være et krav for ansatte i VIB eller bør BE (Personbil med henger) være et krav?