.

Trávení volného času v Hořovicích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
2

Vaše pohlaví

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Navštívili jste již v minulosti nějaké z těchto kulturních zařízení v Hořovicích?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Na jaké kroužky v domečku Hořovice chodíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaká sportovní zařízení využíváte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Kde trávíte svůj volný čas v Hořovicích

Vyberte jednu nebo více odpovědí