Dotazník pre rodičov detí s PAS navštevujúcich CVI

Dobrý deň,


som študentkou špeciálnej pedagogiky a vo svojej bakalárskej práci sa venujem včasnej intervencii detí s PAS. Ak ste so svojim dieťaťom s PAS navštevovali, alebo navštevujete akékoľvek Centrum včasnej intervencie, prosím Vás o pravdivé vyplnenie dotazníka, ktorý Vám zaberie 5 minút času a mne veľmi pomôže. Dotazník je anonymný.

Nakoľko som aj ja mamou špeciálneho dieťaťa, chcem Vám všetkým vyjadriť podporu a úprimne popriať veľa síl a čo najviac pokrokov pre Vaše deti. Viem, koľko úsilia je za tým všetkým a tak Vám pekne ďakujem, že ste si našli čas a pomohli mi pri zbere údajov.

Spustiť dotazník