Průzkum značky Pedro

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na značku Pedro.


Toto dotazníkové šetření je klíčovým nástrojem pro úspěšné zpracování tématu mé bakalářské práce a proto Vás prosím o co největší upřímnost při odpovídání.

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou využity výhradně pro účely vědecké práce.


Ukončení dotazníku proběhne po kliknutí na slovo odeslat po zodpovězení poslední otázky. 


Děkuji za spolupráci a Vámi věnovaný čas,

Kateřina Smetáková

Spustit dotazník teď