.

Therapietrouw bij diabetes

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In welk jaar zit je?

Kies één of meer antwoorden
2

Waar loop je stage?

3

Ben je bekend apps die diabetespatiënten kunnen gebruiken als hulpmiddel bij hun ziekte?

Kies één of meer antwoorden
4

In geval van ja, welke apps ken je?

5

Ben je bekend met zelfmonitoringsregimes zoals de 4- of 7-punts dagcurve?

Kies één of meer antwoorden
6

Wist je dat er lotgenoten- of peersupportgroepen bestonden voor diabetespatiënten?

Kies één of meer antwoorden
7

Wat zouden voordelen kunnen zijn van de inzet van dergelijke apps voor patiënten?

8

En wat zijn mogelijke voordelen voor hulpverleners als diabetes-apps worden gebruikt?

9

Wat zouden nadelen kunnen zijn als er diabetes-apps worden gebruikt? (mag voor patiënt als hulpverlener of iets algemeens)

10

Denk je dat de frequentie waarin een diabetespatiënt zijn bloedsuiker meet invloed heeft op hoe hij/zij met zijn aandoening omgaat?

Kies één of meer antwoorden
11

Kun je toelichten op op welke manier dit invloed zou kunnen hebben?

12

Help jij wel eens patiënten met het meten van de bloedsuiker?

Kies één of meer antwoorden
13

Denk je dat iedere patiënt in staat is om zelf zijn bloedsuiker te meten?

Kies één of meer antwoorden
14

Als dit niet zo is, waarom niet?

15

Zouden er patiënten zijn die geholpen kunnen worden door middel van de inzet van lotgenoten/peers/of mentors?

Kies één of meer antwoorden
16

Zou je, je vorige antwoord toe kunnen lichten? Op welke manier zouden patiënten geholpen kunnen worden of waarom zou een dergelijke interventie niet werken?

17

Na het maken van deze vragen, is er nog iets wat je kwijt wilt? (ben ik iets vergeten of moet er iets van je hart?)