Formativní hodnocení z pohledu učitelů primárního vzdělávání

Dotazník, který se Vám nyní dostal do rukou, má za cíl přispět svým dílem k prohloubení poznatků v oblasti vzdělávání s využitím formativního hodnocení. Dotazník je realizován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tudíž jsou veškeré získané informace zcela anonymní. 

Dotazník je tvořen patnácti otázkami, kdy nejvýstižnější odpověď označíte kliknutím na ni. U některých otázek můžete označit i více odpovědí, případně doplnit svůj názor. 

Děkuji Vám za spolupráci,

Mgr. Dora Droščáková


Spustit dotazník teď